PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 07 iulie 2022

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activițăți ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea II

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita 21/2022 privind aprobarea derulării multianuale a programului ”Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe perioada 2022-2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialele Sedintei

Miercurea Ciuc, 01.07.2022

Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina