PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 30 iunie 2022

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării spațiului unde desfășoară activitatea bufetul, de la încălzirea comună al Palatului administrativ al județului Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 96/2022 privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 191/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 192/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 193/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iunie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 58036/30.08.2021 încheiat între Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea – Ciuc prin modificarea Art. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 304/2021 privind aprobarea transmiterii imobilului Locuință de serviciu – Garsonieră, situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 31, ap. 32, județul Harghita aflat în domeniului privat al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea – Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării și republicării Anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii nr. 542/2021, Hotărârii nr. 96/2022 și Hotărârii nr. 127/2022 privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 mai 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 

Supliment la proiectul ordinii de zi

 

 1. Proiect de hotărâre aprobarea demarării demersurilor în vederea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei pentru asigurarea surselor de finanțare necesare derulării în condiții optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul local

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Satu Mare a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ocland a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialele Sedintei

Miercurea Ciuc, 24.06.2022

Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina