PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 30 august 2021

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Mihăileni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 320/2021 privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 81/2021 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect, la proiectul nr. 101036284- CAPfuture-IMCAP-INFOME-2021 al Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați pentru participarea la pelerinajul celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional, la Budapesta, Ungaria, în perioada 10-13 septembrie 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021, sesiunea II

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 249/2021 privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din societatea ECO-CSIK S.R.L

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174A, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 174A – Bilbor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 132 – Vlăhița” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea competiției  sportive „Table Tennis Champions League ”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere și construire podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr.1 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Miercurea Ciuc, 26 august 2021

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Vágássy Alpár