PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 29 aprilie 2021

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita a doamnei Rákosi Seiwarth Ildikó ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Judeţului Harghita pe perioada 2021-2030

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Judeţului Harghita pe Perioada 2020-2030

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 51 respectiv modificarea și completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 cu privire la aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita a unor bunuri, respectiv aprobării modificării, completării și a însușirii Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2020 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea măririi capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public și darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spații aflate în incinta Policlinicii Miercurea Ciuc, situat în Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Sustainable Rural Cycletourism. Development of rural areas through youth entrepreneurship in Cycle-tourism”, din cadrul Programului Erasmus+

Inițiator : vicepreşedintei Bíró Barna-Botond

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2021 ”

Inițiator : vicepreşedintei Bíró Barna-Botond

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : vicepreşedintei Bíró Barna-Botond

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ” Reabilitare energetică, Modernizare și Extindere Policlinica stomatologică precum și Amenajare parcare auto în curtea imobilului (elaborare DALI)”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 336/2012 privind luarea în administrarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, ale drumurilor de exploatare DE 525, DE 518, DE 492, la locul numit Nagydomb, situate pe teritoriul administrativ al Comunei Remetea și a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 337/2012 privind luarea în administrarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unei porţiuni din Drumul de câmp „Várhegyi út” (DE 2318, DE 2053) proprietatea publică a Comunei Ditrău

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și de servitute de trecere către Distribuţia Energiei Electrice România S.A. prin Sucursala Harghita, pe durata existenței rețelei electrice asupra terenului de 60 mp aflat în patrimoniul județului Harghita, pe care sunt amplasate instalațiile energetice, cablu de medie tensiune, cablu de joasă tensiune, tablou electric de distribuție situat în Mun. Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei, nr. 4

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea competiției sportive  RALIUL PERLA HARGHITEI – 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 23 aprilie 2021

 

 

                       Președinte                                                   Pt. Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Vágássy Alpár