CANCELED

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 27 septembrie 2022

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022”;

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507 /2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022, cu toate modificările și completările ulterioare;

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Harghita;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de până la 15 delegați la deplasare în străinătate în județul Pest , Ungaria, în perioada 30 septembrie-03 octombrie 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 mai 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 iunie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 Materialul ședinței

 

Miercurea Ciuc, 21.09.2022

Președinte                                                           Secretarul general al județulu

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina