PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 28 februarie 2023

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de partener, la constituirea Consorțiului pentru „Învățământul dual în Miercurea Ciuc pentru creșterea competitivității, inovării și consolidarea economiei regionale printr-un consorțiu regional integrat”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 

 Material de ședință

Miercurea Ciuc, 27.02.2023

 

 

                       Președinte                                                           Secretarul general al județului

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina