PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 27 aprilie 2022

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 45/2021, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 505 /2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, în semestrul II anul școlar 2021-2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media R.L. pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,,GGWP – The Growth Game – unlocking a Well-being Power up”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Bács-Kiskun, Ungaria în perioada 17-20 mai 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 aprilie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

Suplimentul le proiectul ordinii de zi

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Sándor Barna ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Miercurea Ciuc, 26.04.2022

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina