PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 26 mai 2023

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții: „Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

Completare

  

Miercurea Ciuc, 22.05.2023

 

 

                        Președinte                                                           Secretarul general al județului

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina