PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 26 iulie 2023

 

 1. Dezbatere legată de solicitarea STRAVIA GROUP SRL, privind cererea societății de a prelucra materialul aflat în custodia acestei societăți pentru DJ131

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2023”, ediţia a XVII-a

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 466/2021 privind numirea reprezentantului în relația cu APIA pentru solicitarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru școli al României

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 191/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 192/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 193/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenți (DALI) pentru lucrarea: ”Construire trotuar în sat Avrămești”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2023 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea și controlul dreptului de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 24/2022 privind aprobarea Programului de promovare turistică şi cultural-turistică a judeţului Harghita pe anii 2022-2024

Inițiator:Bíró Barna Botond vicepreședinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Joseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Supliment la proiectul ordinii de zi

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției de interes public ”Reabilitarea și dezvoltarea parcului dendrologic Csíky-kert”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului folosit de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita, suplimentarea spațiilor folosite de către unele instituții subordonate Consiliului Județean Harghita și respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 22/2023 privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în lunile iunie și iulie 2023 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată prin Legea nr. 229/2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General privind investiția „CONSTRUIRE CENTRU DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII, CASA DE TIP FAMILIAL CURCUBEU ȘI CASA DE TIP FAMILIAL WITTE ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE” și ,,DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR C1 (SERA DE FLORI-P), C2 (ANEXA-P), C6 (SPĂLĂTORIE-P) C7 (MORGA-P) ȘI C8 (ANEXA-P)”

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2023 privind aprobarea  Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statul de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Refacere podeț pe DJ 121G, km 9+110 și consolidare de mal cu zid sprijin ”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet de a vota demersurile necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care decurg din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare “Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență apelul de proiecte – Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – I3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreședinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. pe bază de protocol, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921 – 30+500”

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreședinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației  Consiliului Județean Harghita plătibil către  Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

Completări

Miercurea Ciuc, 25.07.2023

 

                     Președinte                                                           Secretarul general al județului

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina