PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 26 iulie 2021

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea: „TURULUI CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2021”, ediţia a XV-a

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Felcsík” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Gheorgheni și a Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închirierea a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuare în comuna Suseni”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din județul Harghita pentru anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului la drumurile județene : DJ 153D de pe sectorul km 1+000-4+500 și DJ 135, limita județului Mureș – Atid, km 45-400-57+500 , din domeniul public al județului Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune,casarea,transmiterea fără plată și/sau valorificarea acestora

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitație publică a unor contracte de închiriere pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde, amplasare bancomatelor (ATM), amplasarea antenelor de telecomunicații și a unor spații comerciale  în locațiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tușnad, județul Harghita a cotei părți al județului Harghita din Baia tradiţională din localitatea Vrabia , comuna Tușnad

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 122/2018 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „RURITAGE – Rural regeneration through systemic heritage-led strategies”  din cadrul Programului Horizon 2020, subprogramul SC5-21-2016-2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Alcsík – Kászon

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Büdösfürdő

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reparații capitale Dispensar Medical din str. Petőfi Sándor nr. 14, Miercurea Ciuc”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de selecție a administratorului societății  Honline Media S.R.L.; aprobarea Scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanțelor administratorului societății Honline Media S.R.L. respective nominalizarea componenței comisiei de selecție pentru ocuparea postului de administrator

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csíki Jégkorong’’ – „Csíki Jégkorong’’ Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în concesiune directă, doamnei Dr. Tompa Ecaterina, a spațiului medical format din 3 încăperi, camerele Nr. EI1,EI2, EI3, aflat la etajul I al imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în Orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32B, județul Harghita și modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit,pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Miercurea Ciuc, 20 iulie 2021

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina