PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 26 aprilie 2022

 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2022, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2022 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2022

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la  Asociația Microregională   “Pogány-havas’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 3/2009 privind aprobarea participării Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Microregională „Alcsík”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 105/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita cu Asociația Microregională ”Felcsik”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea „Raliul Harghitei – 2022”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Miercurea Ciuc, 20.04.2022

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina