PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 24 septembrie 2021

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lueta a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Frumoasa a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânmartin a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânsimion a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bălan unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Jos unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tușnad unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Harghita, valabil în perioada 01.01.2022 – 31.12.2026

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune și casarea obiectivelor: stație de clorurare-tratare, casă de rezervoare, construcție anexă, platformă betonată situate în localitatea Băile Homorod în vederea valorificării acesteia

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examene pentru anul școlar 2021-2022 la Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a  Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia pentru județul Harghita –Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2006 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 – 19+950, limita județ Mureș – intersecția cu DJ 136B”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 103/2018 privind asocierea U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dealu în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Amenajare trotuar în satul Sâncrai, comuna Dealu” și aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere nr. 20075/28.08.2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2021-2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2021-2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2021– 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr 187/2021 privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 172/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Municipiul Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 350/2021 privind aprobarea Cererii de tragere nr. 3 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 138/2016 privind desemnarea în calitate de reprezentanți ai Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Consiliul de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita -Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 46/2017 privind aprobarea suplimentării cu 4 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Comuna Sântimbru și cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru, loc. Sântimbru-Băi, în Bază de tratament în cadrul Secției de Recuperare, Medicină fizică și Balneologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc ”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 308/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea realizării în comuna a investiției „ Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 187/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,, Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată de PFA Dobos Lehel și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László fn., județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita , înscris în CF nr. 55051, în trei corpuri funciare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Miercurea Ciuc, 17 septembrie 2021

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Vágássy Alpár