PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 24 martie 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației și lucrări de siguranță rutieră pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2023-2024” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2023-2024” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentruperioada 2023-2024” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.449/2022 privind numirea administratorului la societatea Honline Media SRL

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 46/2017 privind modificarea finanțării contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ulieș în vederea realizării în comun a unui depozit pentru păstrarea unor materiale de construcții aduse pe șantier în scopul realizării investiției „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000 – 16+000”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea ‚‚Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás’’, și mandatarea reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociației de a vota  modificarea actelor constitutive

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Județului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita -Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás” pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Județului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csíki Jégkorong’’ – „Csíki Jégkorong’’ Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2023Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2023

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Material de ședință

 

Miercurea Ciuc, 20.03.2023

 

                       Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina