PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 23 noiembrie 2022

 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 172/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2022-2023;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2022-2023;

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 2022-2023;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectoarelor de pe drumurile județene DJ 136, km 18+151 – 26 +572 și DJ 136B, km 0+000 – 0+584 împreună cu terenul aferent acestora, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Avrămești;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 42/2019 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean Harghita deţine participaţie majoritară;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoutilitarei cu nr. de înmatriculare HR-09- CEA, aflat în proprietatea privată a judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru Asociaţia de Dezvoltare Județeană Harghita pe o perioadă de 5 ani;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional Green Youth Empower în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV);

 Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 455/2021 privind Normele specifice referitoare la desfăşurarea activităţii Unității de achiziții centralizate;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventar al construcției având destinația de ”Locuințe de serviciu pentru medici” situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Denes László fn., prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 octombrie 2021;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 februarie 2022;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 aprilie 2022;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 iulie 2022;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 octombrie 2022;

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Material de ședință

Completări

 

Miercurea Ciuc, 17.11.2022

            Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina