PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 23 martie 2021 – ora 15,00 – ZOOM

 

 

  1. Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean György Botond a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 19 martie 2021

 

 

 

                    Președinte                                                           Pt. Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                  c.j. Antal Renáta