PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 20 iunie 2023

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Vas, Ungaria, în perioada 22-25 iunie 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita la realizarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963, finanțat din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Competivitate 2014-2020 și bugetul de stat;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 185/2018 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Documentației de Avize a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund ”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și aprobarea transmiterii din domeniul privat în domeniul public al Județului Harghita a unei părți din imobilul Policlinica stomatologică Miercurea Ciuc compus din construcție și teren aferent

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 193/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în raionul Strășeni, Rep. Moldova, în perioada 23-25 iunie 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii ”Renovarea energetică a Direcției Județene de Evidenta Persoanelor a Județului Harghita, Corp C1 + corp C2 – Clădire administrativă și centrala termică”;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Renovarea energetică a imobilului Vila nr.6 în incinta taberei Băile Homorod”;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7”;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Renovarea energetica a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10”, localitatea Bilbor, județul Harghita;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Renovarea energetică a Școlii Populare de Arte și Meserii a Județului Harghita”

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Renovarea energetică a Spitalului ORL și Fizioterapie”;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”.

Materialul de ședință

Completare

 

 

Miercurea Ciuc,16.06.2023

Președinte                                                           Secretarul general al județului

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina