PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 04 iulie 2023

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  

  1. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și aprobarea transmiterii din domeniul privat în domeniul public al Județului Harghita terenul aferent al imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 37, înscris în CF nr. 52248

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată de LaserDigital SRL și a alipirii terenurilor adiacente, situate în intravilanul Municipiului Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, înscrise în CF nr. 67995 respectiv nr. 70016

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării a HCJ. 364/2022 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Construirea unei noi școli verzi pentru Școala Profesională Specială ”Szent Anna” Miercurea Ciuc”, de către UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”.

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Material de ședință

Completări

Miercurea Ciuc, 30.06.2023

 

                     Președinte                                                           Secretarul general al județului

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina