PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 20 iunie 2022

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 183/2012 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Merești, parte din drumul județean DJ 132 A poziția km 6+120-16+095 împreună cu terenul aferent al acestuia, drum închis circulației publice

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea I

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în raionul Strășeni, Rep. Moldova în perioada 23-26 iunie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Supliment la proiectul ordinii de zi

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

   

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialul ședinței

 

Miercurea Ciuc, 16.06.2022

 

 

Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina