PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 18 iulie 2022

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

                                         

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și a statului de funcții al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării Centrului Cultural și de Arte Lăzarea în istituție de spectacole de proiecte

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Harghita pentru executarea unor lucrări de renovare interioară în spațiul medical situat în Miercurea Ciuc, B-dul Frăției, nr. 16, județul Harghita, aflat în proprietatea privată al județului Harghita și folosit de către medicii de familie Dr. Fodor Márta Krisztina și Gaál Judit, care vor fi finanțate din fonduri PNRR, Pilonul V, Componenta 12

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialele Sedintei

Miercurea Ciuc, 14.07.2022

Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina