PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 20 aprilie 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional CIBioGo în cadrul programului Interreg Europe

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional SECON în cadrul programului Interreg Europe

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea nr. 69/2023 privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației și lucrări de siguranță rutieră pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2023-2024” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2023 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit,pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte


 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente din documentația de avizare a lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între DN 12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 42/2023 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Joseni în vederea realizării în comun a investiției „ Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni județul Harghita”.

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea   reprezentantului județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte


 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132A, având ca obiect „Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor.” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul “Harghita biblio digital Hub (HbdH)” de către UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu UAT-urile din județul Harghita, Biblioteca Județeană “Kájoni János”, Biblioteca Municipală Odorheiu Secuiesc, Biblioteca Municipală „George Sbarcea” Toplița și Biblioteca Municipală Gheorgheni, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR), Componenta 7. Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

Materialul de ședință

Completare 17.04.2023

Completare 18.04.2023

Completare 19.03.2023

 

Miercurea Ciuc, 14.04.2023

 

           Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina