PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 16 mai 2022

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a Notei de fundamentare și a activităților prin care va fi implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Actualizarea în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, componenta 10 — Fondul local, investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive „E.T.T.U. CUP MEN”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Supliment la proiectul ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Materialul sedinței 

 

Miercurea Ciuc, 13.05.2022

 

Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina