PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 14 iunie 2021

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies”, din cadrul Programului Erasmus+

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 165/ 2021 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2021 privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre pentru renunțarea la dreptul de preemțiune al Județului Harghita privind cumpărarea unor terenuri situate în localitatea Băile Homorod oferite de Comuna Căpâlnița

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 10 iunie 2021

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina