PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 14 iulie 2021

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ocland a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Satu Mare a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în perioada 21-24 iulie 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Judeţului Harghita, din societatea ECO-CSIK SRL

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr.2 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 333/2020 privind indexarea taxelor judeţene aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita având ca obiect asistența oferită pentru înființarea și operaționalizarea unei Unități Centralizate de Achiziții la nivel local

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 

 1. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 iunie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 29 iunie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Băile Tușnad a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Listei programelor de investiții publice ale Consiliului Județean Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere și construire podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400 – 20+300”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Miercurea Ciuc, 12 iulie 2021

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina