PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 22 septembrie 2023

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Consiliului Județean Harghita,

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 168/2022 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

 Material de ședință 

 

Miercurea Ciuc, 21.09.2023

              Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina