PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 12 noiembrie 2021

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021;
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru executarea covoarelor pietonale în culoare roșie la treceri de pietoni ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita;
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării „Executare covoare pietonale în culoare roșie la treceri de pietoni” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurile unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 2021-2022, LOT 17 de societatea Întreținere Drumuri Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 4 către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 17 către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

 

Miercurea Ciuc, 08 noiembrie 2021

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina