PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 12 iunie 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânsimion a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Satu Mare a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ocland a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale pe anul 2023, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2023 și Programul special de finanţare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2023;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional HARVIZ S.A. din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 977256/22.05.2023 și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat, pentru aprobarea reactualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” și aprobarea aderării comunelor Căpâlnița, Corond, Vărșag ca membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării rezervei de apă pentru stingerea incendiilor;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2008 privind aprobarea înfiinţării Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Harghita şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Lueta asupra cotei-părți de 64,73 % din totalul de linie electrică, deținute de U.A.T. Județul Harghita realizat în cadrul investiţiei „Electrificarea zonei Somkőháta, comuna Lueta” și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județul Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Lueta;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești 13+500 intersecție DJ 113A”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avize a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund ”, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C- Șoimoșu Mic – Crusturu Secuiesc, km 7+518-15+484, sector 15+240-15+400, prestate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 25/2023, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.224/2010, privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările şi completările ulterioare;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Material de ședință

Completat

Miercurea Ciuc, 08.06.2023

 

                         Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina