PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 10 august 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Municipiului Gheorgheni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2023;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea competiției sportive de box „Cupa Tatárdomb”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A. în vederea aprobării dizolvării și lichidării societății Csiki Fürdők S.R.L;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ”Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap Odorheiu Secuiesc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/MMSS/I2./Ținta 395 (runda a 2-a) — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități;

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 52/2023 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.127/2023 privind aprobarea unui mandat special reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A. în vederea aprobării prelungirii mandatului membrilor consiliului de administrație

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Ciumani din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Municipiul Gheorgheni și cu Muzeul Tarisznyás Márton în vederea realizării în comun a investiției ”Reparații capitale în moara Tinka din Gheorgheni după situația de urgență cauzată de prezența Merulius Lacrymans / Serpula Lacrymans”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Şcolii Profesionale Speciale ,,SZENT ANNA” Miercurea-Ciuc a unei construcții situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék, nr. 150, aflat în domeniul public al Județului Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al comunei Mugeni în domeniul public al Județului Harghita și declararea de interes public județean al terenului extravilan cu suprafața de 2.465 mp., înscris în CF nr. 52933, situat în Comuna Mugeni, sat Dejuțiu, județul Harghita în vederea realizării investiției ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Harghita – Comuna Mugeni din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență”

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 39/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al imobilului cu destinație de cabinete medicale și locuințe de serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea Ciuc, bdul Frăției, nr. 16, nivel parter, județul Harghita, aflat în proprietatea privată al Județului Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 304/2021 privind aprobarea transmiterii imobilului Locuință de serviciu – Garsonieră, situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 31, ap. 32, județul Harghita aflat în domeniului privat al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea – Ciuc, cu completările și modificările ulterioare

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 247/2019 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T. Comuna Corund prin Consiliul Local al comunei Corund în vederea realizării lucrărilor de reconstruire a podului peste pârâul Corund, și execuția drumului pe sectorul 0+410 – 0+616 km, str. Sórét, comuna Corund, judeţul Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Păuleni-Ciuc din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției de interes public ”Reabilitarea și Dezvoltarea parcului dendrologic Csíky-kert”;

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

Material de ședință

Completări

Completări 2

Miercurea Ciuc, 04.08.2023

                           Președinte                                                           Secretarul general al județului

                Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina