PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 08 martie 2022

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita achitabil către Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către către Asociaţia pentru județul Harghita –Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Felcsík” pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare „Regiunea Cristuru Secuiesc” pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către  Asociaţia Microregională Sóvidék pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Județului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csíki Jégkorong’’ – „Csíki Jégkorong’’ Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2022 ”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2022, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Rafai Emil, reprezentantului UAT Județul Harghita a societății Honline Media SRL de a aproba Planului de administrare depus de administratorului societății Csiszer Erik

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea părții II a Sistemului de alimentare cu apă a localității Sândominic, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Sândominic, Județul Harghita.”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a imobilului situat în mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, identificat în CF nr. 68071 și 68077, care aparţine domeniului privat al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra unor apartamente situate în orașele Cristuru Secuiesc respectiv Vlăhița aflate în domeniul public și privat al Județului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al județului Harghita a unor apartamente situate în orașul Cristuru Secuiesc, în domeniul privat al Județului Harghita respectiv includerea lor în Inventarul domeniului privat al Județului Harghita și aprobarea vânzării unor imobile situate în localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Vlăhița aflate în domeniul privat al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIEMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Pest, Ungaria, în cursul lunii martie anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria, în perioada 16-19 martie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Miercurea Ciuc, 07.03.2022

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

 

 

           Președinte                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina