PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 07 septembrie 2023

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea a autovehiculelor mai puţin poluante pentru transportul elevilor din județul Harghita” de către UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în parteneriat cu UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Administrației Fondului pentru Mediu, privind ”Îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat”

Inițiator: Bíró Barna Botond vicepreședinte

 

Material de ședință

 

 Miercurea Ciuc, 06.09.2023

 

               Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina