PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 06.04.2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlobeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Joseni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Harghita în scopul acordării sprijinului umanitar victimelor dezastrului natural din Turcia din 6 februarie 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Felcsík” pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media R.L. pe anul 2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 392/2022 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 2022-2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.390/2022 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2022-2023

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2022-2023

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventar al construcției având destinația de ”Heliport” situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Denes László nr.2 și a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în patrimoniul județului Harghita, prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita respectiv transmiterea acestora în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Harghita din România și raionul Beregovo din Ucraina

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2023 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 5/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea asocierii A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2023 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 303/2020 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T Orașul Borsec în vederea finalizării investiției „Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii a Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2023

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 22/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului „Academia”, al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2022-2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale pe anul 2023

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2023

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale” pe anul 2023 în județul Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,,SUstainable and Social Entrepreneurship for Youth” – „Antreprenoriat sustenabil și social pentru tineri”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2023-2024

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2023-2027

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2023 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2023-2027, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. /2023

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Harghita și Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita pentru organizarea Expozițiilor cu vânzare a produselor tradiționale și/sau locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea și funcționarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a Instituționalizării la nivelul județului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive sportive „Raliul Harghitei -2023 ”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții: „Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatului special pentru reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A. în vederea vederea aprobării prelungirii mandatului membriilor consiliului de administrație

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 30 august 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 24 mai 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 08 august 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 02 septembrie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 04 octombrie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 24 octombrie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 01 noiembrie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 09 ianuarie 2023

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

Material de ședință

Completare

Miercurea Ciuc, 31.03.2023

            Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina