PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 05 mai 2022

 

  1. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preemțiune al Județului Harghita asupra imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 Izvoare, nr. Vila 20 „Cireșica”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea parțială a cotizației Județului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 149/2022 privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialul sedinței 1
Materialul sedinței 2
Diverse1
Diverse2
Completare1
Completare2

 

Miercurea Ciuc, 29.04.2022

          Președinte                                                           Secretarul general al județului

 Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina