PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 04 octombrie 2022

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022”

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507 /2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022, cu toate modificările și completările ulterioare

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 2023 – 2033”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 mai 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

  1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 iunie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

Supliment la proiectul ordinii de zi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a valorilor maxime eligibile aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile situate în Municipiul Odorheiu Secuiesc din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Harghita – din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru „Întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurilor județene din județul Harghita în perioada 2022-2023”ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 Materialul de ședință

Completări

 

Miercurea Ciuc, 30.09.2022

         Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina