Lista proiectelor de hotărâri din anul 2021

 

34. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâre 

Referat de aprobare

Anexa Nr. 1

 Anexa Nr. 2

 Anexa Nr. 3

 Proces-Verbal 


33. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa 1 ImagSate2021 

Anexa nr 2 ImagSate2021 

Proces-Verbal


32. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor în judeţul Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Descrierea programului 2021

Proces-Verbal


31. Proiecte de hotărâre: privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Proces-Verbal


 

30. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea ’’Strategia de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030’’;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


29. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


 

28. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Judeţului Harghita pe Perioada 2020-2030;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


27. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

26. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

25. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Anexa nr. 2.3

Proces-Verbal


 

24. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

23. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

22. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2021;

Hotărâre/Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Proces-Verbal


 

21. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

20. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

19. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, societate cu răspundere limitată;

Hotărâre/Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


18. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Referat de Urgență

Anexa nr. 1

Proces-Verbal

 


17. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa

Proces-Verbal

 


16. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa nr. 1/Anexa nr. 2

Proces-Verbal

 


15. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2021” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa

Proces-Verbal

 


14. Proiecte de hotărâre: privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Chinușu, Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare

Proces-Verbal

 


13. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Dârjiu, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare 

Proces-Verbal

 


12. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Firtușu, Păuleni, comuna Lupeni, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare

Proces-Verbal

 11. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa /PROTOCOL de predare

Proces-Verbal

 


10. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare

Proces-Verbal

 


9. Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa

Proces-Verbal

 


8. Proiect de hotărâre: privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, Leliceni Fitod, comuna Leliceni, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa nr. 1 /Anexa nr. 2

Proces-Verbal

 


7. Proiect de hotărâre: privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

I. Anexă/Anexa nr. 1/ Anexa nr. 2

Proces-Verbal


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia –  Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,  Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexă

Proces-Verbal

 


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2020;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexa nr. 1 / Anexa nr. 2 

Proces-Verbal

 


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexa nr. 1 / Anexa nr. 2/ Anexa nr. 3/ Anexa nr. 4/ Anexa nr. 5

Proces-Verbal

 


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Proces-Verbal

 


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexă la Hotărâre

Proces-Verbal

 


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2021-2022;

Hotărâre

Anexă la Hotărâre

Proces-Verbal de afișare