Proiect de Hotărâre: privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita;

Hotarare

Referat de aprobare

Proces-verbal de afisare