Consiliul Județean Harghita a fost gazda conferinței “Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local: înființarea și experiența celor trei faze ale achiziției”

Consiliul Județean Harghita, în calitate de Organizație Parteneră a Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP) în implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice care vizează încurajarea agregării cererii de produse, servicii sau lucrări între autoritățile contractante prin înființarea de unități de achiziții centralizate (UCA) la nivel local (direcția de acțiune 4.2 – E din HG 901/2015), a fost gazda conferinței de presă din 22 septembrie 2022 care a avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare în județul Harghita și județele limitrofe cu privire la achizițiile centralizate.

La conferință au fost prezenți Iuliana Feclistov, președinte ANAP, Bíró Barna Botond, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, Groza Noemi, Șef Serviciu Achiziții Publice, Alexandra Mihai și Dan Muscalu, experți din partea consorțiului condus de Ernst & Young, alăturându-se în online peste 100 de participanți.

“ Unitatea Centralizată de Achiziții Publice a Consiliului Județean Harghita anunță progrese prin  încheierea în acest an a acordurilor-cadru pentru cele două proceduri derulate. Avantajele aderării la o Unitate Centralizată de Achiziții derivă din experiența și profesionalismul resursei umane implicate în procesul de achiziție beneficiind astfel mai ales acele UAT-uri care nu au aparat de specialitate în domeniul achizițiilor” a apreciat Bíró Barna Botond, vicepreședintele consiliului județean.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.  Prin acest proiect, ANAP sprijină Consiliul Județean Harghita pentru înființarea și operaționalizarea unei UCA locale, prin intermediul unei echipe a Băncii Europene de Investiții formate din experți proprii și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young.

Pe parcursul conferinței au fost dezbătute pe larg atât subiectul avantajelor și beneficiilor UCA cât și teme precum: categoriile de achiziții publice care se pretează la centralizare pe plan local, modul de funcționare și operare al unei unități de achiziții centralizate la nivel local, procedura de aderare la UCA, parcursul realizat de Consiliul Județean Harghita privind înființarea și operaționalizarea unei UCA la nivel local.

Iuliana Feclistov, președintele Agenției Naționale Pentru Achiziții Publice, a apreciat faptul că în urma interesului din ce în ce mai crescut al autorităților contractante se poate aprecia faptul că activitatea derulată începe să  producă efectele dorite reușindu-se astfel diseminarea informațiilor esențiale cu privire la beneficiile achizițiilor centralizate.

În cadrul conferinței a fost evidențiată experiența UCA Harghita prin prisma procedurilor derulate, astfel Groza Noemi, Șef Serviciu Achiziții Publice, a amintit ca principale rezultate în urma activității de la înființare până la lansarea procedurilor:  datele de intrare relevante pentru strategia de contractare și documentația de atribuire, perspectiva realistă asupra dificultăților la nivelul operatorilor economici în ceea ce privește procesul de ofertare: întocmirea ofertelor, accesarea și încărcarea ofertelor, dificultățile legate de tranzacțiile pe piață, informațiile fiind  utilizate pentru fundamentarea abordărilor folosite în achiziție.

Ca și concluzie a conferinței,  misiunea UCA la nivel local este de a realiza achiziții în condiții de eficiență economică și socială prin agregarea sistematică a cererii de la nivelul autorităților contractante din comunități locale arondate și din alte comunități limitrofe, având ca obiective principale generarea de economii de costuri la nivelul autorităților contractante care utilizează serviciile UCA, prin agregarea și standardizarea cererii, contribuția la eficientizarea achizițiilor prin furnizarea de servicii de achiziții centralizate și sprijinirea autorităților contractante în realizarea achizițiilor în condiții de conformitate.

Informații relevante cu privire la procedurile derulate pot fi găsite accesând link-ul: http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/ro

Miercurea Ciuc, 22 septembrie 2022