JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

  

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 28 ianuarie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  44/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a consiliului județean din 28 ianuarie 2022, ora 08,30 în sistem teleconferință/audio conferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 29 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi:

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie 2021

       Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 februarie 2021

            Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2021

             Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 01 martie 2021

             Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2021

             Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2021

            Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 aprilie 2021

            Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 august 2021

            Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 octombrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 noiembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Győrvár, județul Vas, Ungaria, în perioada 03-06 februarie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 februarie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 februarie 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 01 martie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 01 martie 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 aprilie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 aprilie 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 august 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 august 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 octombrie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 octombrie 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 noiembrie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 noiembrie 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba a rugat pe Balogh Krisztina, Secretarul general al județului să discute cu colegul său din județul Satu Mare, în legătura cu desfășurarea ședințelor prin WhatsApp, pentru că acolo așa se desfășoară ședințele.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T.Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ”

Domnul președinte Borboly Csaba spune că următorul punct de pe ordinea de zi este parteneriatul cu comunele Remetea și Ditrău. Esența proiectului de hotărâre este de a elimina traficul rutier de pe străzile interioare ale celor două comune,  cu deșeuri. Dânsul este încrezător că asocierea cu cele două comune în legătură cu drumul de acces va fi un succes și nu va trebui să fie expropriate aceste porțiuni de drumuri. O să fie asocieri cu comunele Ditrău și Remetea, va fi construit drumul ocolitor împreună cu trotuarele iar în privința podului mai sunt necesare și consultări cu anumite instituții respectiv și cu Administrația Bazinală de Apă.

În continuare întreabă consilierii, dacă există întrebări în acest sens, și să fie specificate în chat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ”

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în

străinătate, la Győrvár, județul Vas, Ungaria, în perioada 03-06 februarie 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, ultimul punct de pe ordinea de zi se referă la delegația în județului Vas. Consiliul Județean Harghita va participa cu o delegație numeroasă la evenimentele organizate în județului Vas din Ungaria.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Győrvár, județul Vas, Ungaria, în perioada 03-06 februarie 2022

Rezultatul votului: 25 Da

Domnul președinte Borboly Csaba a spus că până acum partidul Alianţa Maghiară din Transilvania a cerut o consultare despre buget, și în curând se va trimite întregul material. A mai adăugat, că dacă mai sunt solicitări sau sugestii din partea oricărui grup politic să fie semnalat..

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28.01.2022, cu număr de înregistrare  nr.  74693/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 01.02.2022

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

Director executiv                                                         Coordonator compartiment

Vágássy Alpár                                                                        Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta