Borboly Csaba reacționează la comentariile din mediul online

https://www.borbolycsaba.ro/ro/?p=6183

Potrivit articolului 30, alineatul 1, din Constituția României, TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale :  „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.”

Dar, în același articol, la alineatul 6 se specifică faptul că: „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.”

Respectă, pentru a fi respectat!

Atunci când  libertatea de exprimare depășește limita admisă de lege și conduce la instigarea la ură între etnii, acest lucru trebuie stopat. Libertatea de exprimare are consecințe sociale și generează uneori dezechilibre și disensiuni nedorite în comunitate. Aceste consecințe sunt greu de cuantificat.

“În ultima vreme, am primit din ce în ce mai multe comentarii răutăcioase și calomnii la adresa etniei noastre și a folosirii limbii noastre materne. Aș dori să atrag atenția tuturor asupra faptului că, potrivit Constituției României este interzisă instigarea la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri (Titlul II, art. 30.)” a apreciat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Conținutul declarațiilor sale poate fi lecturat accesând link-ul: https://tinyurl.com/BlogRespect

Miercurea Ciuc, 8 septembrie 2022