A fost lansată licitația publică pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri pe toată raza județului Harghita

„Plătești pentru cât arunci” va fi instrumentul economic care va sta la baza operaționalizării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor,  ce se va implementa la nivelul județului Harghita, după finalizarea procedurii de atribuire a achiziției publice ce vizează desemnarea operatorului de prestare a activităților de colectare, transport și transfer deșeuri.

În acest sens, a fost lansată licitația publică, cu termen de depunere a ofertelor 28 noiembrie 2023, ora 12:00,  valoarea totală a contractului fiind estimată la 498.377.605 ron fără TVA.

Anunțul, precum și documentația de atribuire, se regăsesc accesând link-ul: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices, criteriul de atribuire al contractului fiind raport calitate-cost.

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a apreciat că speră ca acesta să fie ultimul pas pentru a avea un județ verde, atractiv și în care să trăim în armonie cu mediul.

Contractul va asigura prestarea continuă, pe o durată de 8 ani cu posibilitatea de prelungire pe încă 4 ani, a serviciilor care fac obiectul procedurii de delegare a serviciilor de salubrizare a localităților, respectiv: colectarea separată și  transportul separat al deșeurilor municipale pe raza județului Harghita, operarea Stațiilor de Transfer de la Corund și Miercurea Ciuc și transferul deșeurilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, operarea Centrelor de Colectare Separată  a deșeurilor de la Toplița, Gheorgheni, Bălan, Corund, Miercurea Ciuc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița și Sânsimion.

Populația care beneficiază de serviciul de salubrizare, pentru deșeurile reziduale va plăti numai pentru cantitatea pe care o generează, care va fi cântărită de sistemul de colectare a vehiculului, în cazul colectării “din ușă în ușă”. În cazul condominiilor, cantitatea total generată va fi facturată pentru Asociațiile de Proprietari.

Colectarea separată a deșeurilor municipale se va realiza pe următoarele fracții: deșeurile de hârtie/carton, deșeurile de plastic , deșeurile  de metal, deșeurile din sticlă, un sistem de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, un sistem de gestionare a biodeșeurilor din deșeurile municipale, numai în mediul urban.

În mediul rural nu se vor colecta deșeurile biodegradabile ci se va încuraja compostarea individuală.

Fiecare pubelă va fi prevăzută cu sistem de identificare tip cip (RFID) prin care se va putea urmării obiceiul populației din județ de generare a deșeurilor.

Incze Csongor, Administratorul Public al județului Harghita, președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita, a apreciat că, pentru realizarea unui management eficient al deșeurilor în județul Harghita, este necesară schimbarea de mentalitate a populației asupra modului în care gestionează deșeurile produse.

În acest sens, după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de „Delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale pe raza județului Harghita, și  de operare a stațiilor de transfer de la Corund, Miercurea Ciuc, și a centrelor de colectare separată a deșeurilor de la Toplița, Gheorgheni, Bălan, Corund, Miercurea Ciuc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița și Sânsimion”, vor fi demarate campanii de conștientizare și educare a populației, pentru ca riscurile administrației publice, ale operatorului și ale utilizatorului să fie cât mai mult diminuate.

“Decizia Consiliului Județean a fost una bună pentru că nu ne-am conformat ordinelor și ultimatumurilor venite de la București, deoarece s-a văzut, peste tot în țară, că acolo unde s-au grăbit, nu s-au pregătit îndeajuns, au probleme, și foarte multe județe, orașe s-au umplut în ultimii ani cu deșeuri. În județul Harghita am avut și avem societăți prestatoare care au oferit aceste servicii și putem spune că în județ nu ne-am umplut cu deșeuri. Din păcate, toată legislația care s-a modificat foarte des ne-a impus să regândim, să reevaluăm, să reproiectăm acest serviciu dar vom putea avea unul din cele mai performante servicii, așadar plătești pentru cât arunci, se va putea implementa în județul Harghita. Va mai trebui să conștientizăm populația pentru ca gunoiul menajer să fie colectat selectiv și să nu fie aruncat altundeva. Suntem printre puținele județe care anual va avea și venituri, pentru că foarte multe județe nu au accesat fonduri pentru aceste utilaje, stații de transfer, aport voluntar, cam 1 milion de euro, din care vom folosi pentru conștientizare și sisteme. Sper că vom reuși să avem o licitație fără contestații. Implementarea proiectului a necesitat timp îndelungat, dar nu am pierdut nimic. Sper să avem ofertanți care să fie serioși, profesioniști, și care să ne fie parteneri 8 ani”, a subliniat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Miercurea Ciuc, 2 noiembrie 2023