Incze Csongor, Administratorul Public al județului Harghita, a susținut o conferință de presă în data de 21 noiembrie în care a prezentat pașii dar și piedicile în procesul de operaționalizare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea.

Investiția, realizată din fonduri europene, a ajuns în vara acestui an în faza de finalizare a caietului de sarcini pentru gestiunea centrului, urmând ca apoi să fie întocmit caietul de sarcini pentru colectare.

Din cauza modificărilor legislative intervenite în domeniul salubrizării, a pandemiei și a conflictului ruso-ucrainean care a dus la creșterea prețurilor la energie,  caietul de sarcini pentru colectare a fost revizuit de patru ori, la finele acestei veri reușindu-se depunerea în SICAP a anunțului de derulare a procedurii de achiziție publică.

La acest anunț s-au prezentat șapte societăți specialiste în domeniul gestiunii deșeurilor care au solicitat de două ori prelungirea termenului în vederea depunerii de completări și observații, fapt ce a fost acceptat de consiliul județean.

Dar, o nouă ordonanță de urgență OUG 133/2022 care modifică legea salubrizării 101/2006 și OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor a impus introducerea unui tarif suplimentar  pentru tratament mecano-biologic ceea ce a determinat necesitatea luării unei decizii care să nu prelungească perioada de operaționalizare a centrului.

Decizia luată a fost de a opri licitația și  de a reface caietul de sarcini, având în vedere că va rezulta o modificare substanțială a valorii,  fiind puse în balanță termenele de refacere a documentației și cele rezultate în cazul unor contestații, dacă licitația ar fi fost continuată.

Incze Csongor a estimat că până la sfârșitul acestui an, cel târziu începutul lunii ianuarie,  împreună cu echipa ADI SIMD Harghita, va reuși refacerea caietului, în paralel lucrându-se la caietul de sarcini pentru colectare. Licitația va fi lansată după aprobarea caietului de sarcini prin Hotărâre de Consiliul de către UAT-urile membre ADI, căzând în sarcina asociației de a lansa licitația de atribuire a contractului de achiziție publică a serviciilor de gestionare a centrului.

Totodată, managerul a ținut să puncteze că pe lângă operaționalizarea centrului, preocuparea sa este ca  prețul plătit de populație pentru salubrizare să fie cât mai puțin împovărător.

Miercurea Ciuc, 22 noiembrie 2022