Consiliul Județean Harghita urmărește dimensionarea corectă a transportului public de persoane

Scopul Consiliul Județean Harghita este de a asigura un transport județean de persoane  modern și eficient, realizat în condiții civilizate.

În acest sens este necesară identificarea necesităților și evaluarea fluxurilor de călători precum și a mobilității urbane astfel încât transportul public de persoane să fie dimensionat corespunzător.

De asemenea cetățenii trebuie să aibă acces neîngrădit la serviciul public de transport și în acest sens este necesară anticiparea evoluției transportului pe raza județului Harghita.

Printre obiective se află îmbunătățirea serviciilor de utilitate publică destinate transportului cetățenilor, creșterea gradului de transparență în activitatea administrației publice locale, estimarea nevoilor viitoare de transport şi evaluarea de alternative ale programului de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Harghita pe o perioadă de minim 10 ani, optimizarea traseelor  care să contribuie la sustenabilitatea economică, de mediu şi socială a comunității.

Sistemul de transport urban afectează atât economia cât și calitatea vieții, fiind necesară, prin stabilirea corectă a traseelor transportului public de persoane să fie asigurată satisfacerea cerinței de mobilitate și a timpilor de deplasare cât mai reduși în condiții confortabile de deplasare cu transportul public de persoane.

Pentru a obține o imagine corectă a necesităților transportului public de persoane, Consiliul Județean Harghita a lansat o consultare prin care se așteaptă un feed-back din partea beneficiarilor direcți, cetățenii, autoritățile administrației publice locale, școli, pe adresa info@judetulharghita.ro

Programul județean de transport rutier poate fi studiat AICI.

Miercurea Ciuc, 9 august 2022