A avut loc prima ședință extraordinară din anul 2021 în format online, azi, 18 ianuarie

În data de 18 ianuarie  a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, pe ordinea de zi aflându-se aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți, lista provizorie a programelor de investiții publice ale Consiliului Județean Harghita, pe anul 2021 și aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL.

Din excedentul bugetar al anilor precedenți, aproximativ 33 milioane lei, vor fi susținute cheltuielile secțiunii de dezvoltare, avându-se în vedere continuarea investițiilor derulate în anul precedent: reamenajarea și extinderea blocului operator al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, stație nouă de epurare tip SBR pentru localitatea Băile Homorod, având în vedere dinamica zonei, reabilitarea drumurilor județene, lucrări de infrastructură pe drumul de la Remetea, foarte important pentru facilitarea accesului la centrul de colectare a deșeurilor.

A fost adusă în discuție și situația sinistraților afectați de incendiul ce a avut loc în data de 7 ianuarie a.c., demersurile centrându-se pe doi piloni, educația și integrarea persoanelor adulte pe piața forței de muncă:

„ Ne-am concentrat pe două direcții foarte importante: educație și locuri de muncă, astfel încât,  în acest moment, copiii afectați de incendiul de la Șumuleu Ciuc participă la procesul de învățământ, în locația amenajată la Eröss Zsolt Arena. Din punctul de vedere al adulților apți de muncă, căutăm soluții și mijloace, prin legea zilierilor, pentru a-i integra pe piața forței de muncă, prin intermediul societății noastre de întreținere drumuri, ca de exemplu, la toaletarea drumurilor, pentru siguranța rutieră  ”, a precizat Borboly Csaba

Totodată, Borboly Csaba a adăugat că va iniția consultări cu societatea civilă pe tema bugetului anului 2021, prin intermediul unui chestionar structurat pe cele 13 axe prioritare.

Miercurea Ciuc, 18 ianuarie 2021