Hotărârea nr. 201/20.06.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 183/2012 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Merești, parte din drumul județean DJ 132 A poziția km 6+120-16+095 împreună cu terenul aferent al acestuia, drum închis circulației publice; Hot 201-2022