Hotărârea nr. 94/31.03.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizare drumului județean 134C din comuna Lupeni, județul Harghita”; Hot 094-2022