Hotărârea nr. 85/24.03.2023 privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către  Asociaţia Microregională Sóvidék pe anul 2023; Hot 85-2023