Hotărârea nr. 82/31.03.2022 privind aprobarea includerii în domeniul public al Județului Harghita, a obiectivului „Gospodăria de apă Bârzava” și aprobarea predării spre exploatare și administrare a acestuia către Operatorului Regional S.C HARVIZ S.A; Hot 082-2022