Hotărârea nr. 74/28.03.2022 privind aprobarea participării U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități prin intermediul platformei/aplicației informatice a Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”; Hot 074-2022