Hotărârea nr. 7/16.01.2023 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita; Hot 7-2023