Hotărârea nr. 69/08.03.2022 privind revocarea dreptului de administrare acordat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra unor apartamente situate în orașele Cristuru Secuiesc respectiv Vlăhița aflate în domeniul public și privat al Județului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita; Hot 069-2022