Hotărârea nr. 68/08.03.2022 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a imobilului situat în mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, identificat în CF nr. 68071 și 68077, care aparţine domeniului privat al judeţului Harghita; Hot 068-2022