Hotărârea nr. 60/31.03.2021 privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Mierccurea-Ciuc, str. Progresului, nr. 37, care constă în construcții ți teren în suprafață de 7.646 mp., înscris în CF nr. 52248 al localității Miercurea Ciuc; Hot 060-2021